HYDRO-VACUUM - Zbiornik powietrza ZP

Jesteś tutaj

Zastosowanie

Zbiorniki powietrza wchodzą w skład pneumatycznej instalacji hamulcowej pojazdów. Są one biernym elementem tej instalacji nie zawierającym żadnych elementów regulacyjnych. Powinny być zastosowane w pojazdach posiadających instalację pneumatyczną zgodna z normą PN-90/R-36123 lub instalacje podobną.

Dane techniczne:

Lp. Pojemność
[ litr ]
Średnica
[ mm ]
Ciśnienie obl.
[ MPa ]
Ilość króćców
[M 22x1,5]
Typ zbiornika Długość
L [ mm ]
1 10 206 2,1 4 ZP 1021064 364
2 10 206 1,1 4 ZP 1011064 355
3 15 206 1,1 3 ZP 1511063 520
4 15 206 1,1 4 ZP 1511064 520
5 20 206 1,1 3 ZP 2011063 660
6 20 206 1,1 4 ZP 2011064 660
7 20 246 1,1 3 ZP 2011463 500
8 20 246 1,1 4 ZP 2011464 500
9 20 276 1,1 3 ZP 2011763 420
10 20 276 1,1 4 ZP 2011764 420
11 30 246 1,1 3 ZP 3011463 700
12 30 246 1,1 4 ZP 3011464 700
13 40 276 1,1 3 ZP 4011763 754
14 40 276 1,1 4 ZP 4011764 754
15 60 276 1,1 3 ZP 6011763 1100
16 60 276 1,1 4 ZP 6011764 1100