Zbiorniki GT

Jesteś tutaj

Zbiorniki GT

Zbiorniki GT dostępne są w wielkościach od 8 do 3,000 litrów i przeznaczone do montażu pionowego. Zbiorniki GT o wielkości od 24 do 80 litrów nadają się również do montażu poziomego.

Zbiorniki GT-H mają przeponę z nietoksycznego kauczuku butylowego, która dzieli komorę zbiornika na dwie części. Górna część komory wypełniona jest sprężonym azotem. Dolna część komory wyłożona jest warstwą polipropylenu (PP)
i wypełniona wodą z instalacji pompowej.

Zbiorniki GT-D mają podwójną przeponę.

Zbiorniki GT-U mają wewnątrz wymienny, nietoksyczny pęcherz z kauczuku butylowego, otoczony sprężonym azotem.

Pęcherz ten jest jedynym komponentem mającym kontakt z cieczą.

Zastosowania

Przeponowe i pęcherzowe zbiorniki hydroforowe GT znajdują zastosowanie w instalacjach domowych i przemysłowych, gdzie wymagana jest regulacja ciśnienia.

Typowe przykłady ich zastosowania to:

 • Domowe instalacje zaopatrzenia w wodę
 • Instalacje podnoszenia ciśnienia
 • Zwiększanie objętości czynnika w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych
 • Instalacje nawadniania
 • Instalacje przemysłowe

Zbiorniki Grundfos GT są dopuszczone do stosowania do wody pitnej.
Zbiorniki GT mogą być używane z dowolną pompą Grundfos.

Cechy i zalety

 • Pełny typoszereg zbiorników hydroforowych do wody zimnej i ogrzewania
 • 5-letnia gwarancja na zbiorniki kompozytowe
 • Materiały będące w kontakcie z mediami są nierdzewne
 • Niezawodność
 • Bezobsługowy zbiornik przeponowy
 • Zbiorniki odgazowujące
 • Naczynia ciśnieniowe wysokiej jakości

 

Dokumentacja

Dokumentacja