Wilo - Star - Z

Jesteś tutaj

Typ pompy

Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym

Zastosowanie

Cechy szczególne/zalety produktu

 • Pompy z silnikiem na prąd zmienny i szybkozłączem elektrycznym
 • Wszystkie części z tworzyw sztucznych mające kontakt z medium odpowiadają zaleceniom KTW
 • Izolacja termiczna jako seryjne wyposażenie pomp Star-Z 15 TT
 • Pompy Star-Z 15 TT wyposażone są w zegar sterujący i termostat, wyświetlacz ciekłokrystaliczny komunikujący się za pomocą symboli, „technikę czerwonego pokrętła” oraz układ automatycznego wykrywania dezynfekcji termicznej zbiornika ciepłej wody użytkowej, a także kulowy zawór odcinający po stronie ssawnej i zawór zwrotny po stronie tłocznej

Dane techniczne

 • Stała prędkość obrotowa lub w pompach Star-Z...-3 trzy stopnie prędkości obrotowej do wyboru
 • Temperatura przetłaczanego medium:
  • Woda użytkowa do 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65°C, w pracy krótkotrwałej (2 h) do +70°C
 • Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz lub przy Star-Z 25/2 DM 3~400 V, 50 Hz
 • Stopień ochrony IP 44 (IP 42 w przypadku Star-Z 15 TT)
 • Średnica nominalna Rp ½, Rp 1
 • Max. ciśnienie robocze 10 bar