Wilo - CronoNorm - NLG

Jesteś tutaj

Typ pompy

Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej

Zastosowanie

 • Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin wody i glikolu oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej składników powodujących abrazję w instalacjach grzewczych, instalacjach wody zimnej i chłodniczych
 • Zastosowanie do zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych, nawadniania, w technice budynków, przemyśle, elektrowniach itp. (np. w systemach cyrkulacyjnych, przesyłowych i podwyższania ciśnienia)

Cechy szczególne/zalety produktu

 • Zmniejszenie kosztów cyklu życia pompy dzięki optymalizacji sprawności
 • Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne z wymuszonym opływem
 • Wymienny pierścień dzielony
 • Stale smarowane, zwymiarowane z zapasem łożysko kulkowe
 • Niskie wartości naddatku antykawitacyjnego (NPSH), doskonałe właściwości kawitacyjne

Dane techniczne

 • Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,4
 • Dopuszczalny zakres temperatury przetłaczanego medium: od -20°C do +120°C
 • Napięcie zasilania 3~400 V, 50 Hz
 • Stopień ochrony IP55
 • Średnice nominalne od DN 150 do DN 300
 • Max. ciśnienie robocze 16 bar