Vaccuperm VGA i VGB

Jesteś tutaj

Vaccuperm VGA i VGB

Układy dozowania gazu Vaccuperm VGB i VGA przeznaczone są do bezpiecznego i dokładnego dozowania chloru gazowego. Te typoszeregi są dostępne w wykonaniach o zakresach pomiarowych do 10,000 g/h chloru.

 • Połączony regulator podciśnienia i dozowania VGB-103 jest kompaktowym systemem podciśnieniowego dozowania chloru gazowego do montażu bezpośredniego na butli z chlorem lub przewodzie zbiorczym z chlorem gazowym. Dostępny w 5 zakresach pomiarowych o wydajnościach dozowania do 2,000 g/h chloru.

 

 • Regulatory podciśnienia VGA-111 i VGA-146 z zaworem wlotowym gazu, filtrem gazowym i nadciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa do montażu bezpośredniego na butli z chlorem lub przewodzie zbiorczym. Jest on dostępny opcjonalnie z manometrem standardowym lub manometrem z zestykiem ciśnienia minimalnego. W przypadku montażu na przewodach zbiorczych oferujemy regulator podciśnienia z dołączonym separatorem cieczy i ogrzewaniem.

 

 • Regulatory dozujące VGA-113 i VGA-117 do montażu naściennego, włącznie z regulatorem wyrównawczym, urządzeniem pomiarowym i zaworem regulacji ilości gazu. Zespół dozujący może być dostarczony wraz z automatycznym zaworem regulacyjnym do montażu naściennego. Dostępne w 13 zakresach pomiarowych o wydajnościach dozowania do 10,000 g/h chloru.

 

Zastosowania

Idealne obszary zastosowania układu Vaccuperm obejmują następujące przykłady:

 • Uzdatnianie wody w miejskich zakładach wodociągowych
 • Chlorowanie uderzeniowe
 • Miejskie zakłady oczyszczania ścieków
 • Przemysłowe zakłady oczyszczania ścieków
 • Dezynfekcja wody basenowej

 

Cechy i zalety

 • Bezpieczne działanie dzięki podciśnieniowej zasadzie działania i prosta obsługa
 • Precyzyjna regulacja i dozowanie gazowego chloru
 • Wszystkie części stykające się z medium wykonane z odpornych na korozję materiałów
 • Duża różnorodność modeli i szerokie możliwości łączenia
 • Łatwy montaż
 • Niskie koszty użytkowania
 • Zatwierdzona metoda dezynfekcji zgodna z większością przepisów dotyczących wody pitnej