Unolift, Duolift

Jesteś tutaj

Unolift, Duolift

UNOLIFT / DUOLIFT
Podnoszenie i odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków z lub bez zawartości fekaliów.

GRUNDFOS UNOLIFT & DUOLIFT
Agregaty podnoszące Grundfos Unolift (z jedną pompą) i Duolift (z dwiema pompami) są przeznaczone do gromadzenia i odprowadzania wody zanieczyszczonej i ścieków z lub bez zawartości fekaliów. Nadają się one do gromadzenia i pompowania ścieków poniżej poziomu cofki z piwnic w domach prywatnych (natryski, łazienki, pralki, WC), w szpitalach, obiektach przemysłowych, hotelach, restauracjach itd. Agregaty podnoszące są wyposażone w pompy Unilift AP 35, AP 50, AP 35 B,
AP 50 B.

Budowa

 • Zbiornik agregatu wykonany z szarego polietylenu.
 • Stacje dostarczane są wraz z pompą i wewnętrzną instalacją.
 • Patrz budowa pompy w zależności od modelu.
 • Nadstawka przykręcana, dołączona do wyposażenia
  (∅400 – wysokość 250 mm).

 

Zalety i korzyści

 • Szybkie i tanie uruchomienie bez konieczności wykonywania
  wykopów i innych robót ziemnych.
 • Odporność, stabilność i dyskrecja.
 • Dodatkowe zabezpieczenie w razie konieczności: agregaty
  z 2 pompami.
 • Poziom głośności: max 70 dB(A).
 • Dobór zabezpieczony wymogami Norm EN 12050 1 i 2.