System zdalnego zarządzania instalacją pompową GRM

Jesteś tutaj

System zdalnego zarządzania instalacją pompową GRM

Grundfos Remote Management to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w budynkach komercyjnych, sieciach zaopatrzenia w wodę, oczyszczalniach ścieków, itp.

Pompy, czujniki, mierniki i sterowniki pomp Grundfos podłączone są magistralą GENIbus do modułów serii CIU27X (koncentratory danych GPRS). Dostęp do danych można uzyskać poprzez komputer osobisty podłączony do internetu, otrzymując wizualizacje stanu instalacji. Gdy wartości graniczne zostają przekroczone, względnie gdy pompa lub sterownik sygnalizują alarm, do osoby dyżurującej bezzwłocznie wysyłany jest komunikat SMS lub e-mail.

Zmiany w osiągach pomp i zużyciu energii mogą być śledzone i dokumentowane przy użyciu automatycznie generowanych raportów i wykresów. System może znacznie wcześniej zasygnalizować objawy zużycia lub uszkodzenia, dzięki czemu można zaplanować odpowiednie prace serwisowe i konserwacyjne.

Zastosowania

Grundfos Remote Management to zaawansowany system monitoringu i zarządzania instalacjami pompowymi w budynkach komercyjnych, sieciach zaopatrzenia w wodę, oczyszczalniach ścieków, itp.

Cechy i zalety

  • Pełny przegląd stanu całej instalacji, którą zarządzasz
  • Ciągłe monitorowanie, analizy i nastawy realizowane z wygodnego biura
  • Śledzenie trendów i raportów, w celu wykrycia możliwosci  optymalizacji pracy w celu zmniejszenia zużycie energii
  • Możliwość zaplanowania, kto ma otrzymywać alarmy SMS-owe za pomocą łatwych w użyciu harmonogramów tygodniowych
  • Planowanie prac serwisowych i konserwacyjnych oparte na rzeczywistych danych eksploatacyjnych
  • Udostępnianie dokumentacji instalacji on-line odpowiedniemu personelowi