SQFlex

Jesteś tutaj

SQFlex

Rodzina SQFlex to przyjazne dla środowiska rozwiązanie zaopatrzenia w wodę. Pompy SQFlex wyposażone są w silniki z magnesami trwałymi, które umożliwiają efektywne wykorzystanie energii z natury. Ten system pompowy oferuje doskonałe rozwiązanie zaopatrzenia w wodę w odległych miejscach, gdzie woda jest dobrem deficytowym, a zasilanie energią nie istnieje lub jest niepewne.

Panele słoneczne i turbiny wiatrowe SQFlex dostosowują się do profilu pogody charakterystycznego dla danego obszaru. Układ akumulatorów zasilania rezerwowego może magazynować nadmiar generowanej energii i pobierać ją, gdy energia z natury jest niedostępna.

SQFlex to coś więcej niż tylko pompa – to kompletny inteligentny system. Dzięki wbudowanym układom elektronicznym pompa jest przystosowana zarówno do zasilania prądem stałym (DC), jak i zmiennym (AC), bez konieczności instalowania zewnętrznego przemiennika.

Pełny typoszereg składa się z dziesięciu pomp różnej wielkości: Cztery pompy śrubowe do zastosowań, gdzie wymagana jest duża wysokość podnoszenia, i sześć pomp odśrodkowych do zastosowań, gdzie konieczne jest większe natężenie przepływu.

Zastosowania

Systemy SQFlex nadają się do zastosowania w odległych lokalizacjach, takich jak:

  • Wsie, szkoły, szpitale, małe domy
  • Gospodarstwa rolne i nawadnianie szklarni
  • Rezerwaty i farmy dzikich zwierząt
  • Obszary chronione

 

Cechy i zalety

  • Wykorzystanie energii odnawialnej: panele słoneczne lub turbiny wiatrowe
  • Wbudowana elektronika, prosty montaż
  • Niezawodne zaopatrzenie w wodę
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem