SES-195 Selcoperm

Jesteś tutaj

SES-195 Selcoperm

Przegląd

Elektrolityczne systemy chlorowania Selcoperm produkują roztwór podchlorynu z roztworu soli kuchennej przy użyciu elektryczności, bez wytwarzania godnych uwagi produktów bocznych. Produkowany roztwór podchlorynu sodu ma wartość pH pomiędzy 8 a 8.5 i maksymalny równoważnik stężenia chloru mniejszy niż 8 g/l. Dzięki długiemu okresowi półrozpadu jest on idealny do magazynowania w zbiorniku buforowym.

Kluczowe komponenty systemu Selcoperm to zespół elektrolizy, zbiorniki zasobnikowe na nasycony roztwór soli i roztwór produktu, wentylator wyciągowy do usuwania wydzielającego się wodoru i pompy dozujące roztwór produktu. Ten podstawowy zespół jest uzupełniany układem pomiarowo-sterującym do dozowania chloru. Opisany tutaj system elektrolizy jest dostarczany jako rozwiązanie pod klucz. Zamontować trzeba tylko rurociąg doprowadzający wodę, podłączenia do zbiorników zasobnikowych soli i produktu, jak również wentylacyjny przewód wyciągowy. Wielkość zbiorników zasobnikowych zależy od poziomu wydajności systemu oraz potrzebnej ilości roztworu środka dezynfekcyjnego.

 

Zastosowania

System ten jest dobrą alternatywą dla systemów opartych na dozowaniu chloru gazowego. Typowymi zastosowaniami systemów chlorowania elektrolitycznego do dezynfekcji są przede wszystkim:

 • Uzdatnianie wody pitnej
 • Uzdatnianie wody do basenów kąpielowych
 • Oczyszczanie ścieków

 

Cechy i zalety

 • Do elektrolizy potrzeba tylko wody, soli kuchennej i elektryczności
 • Niskie koszty użytkowania
 • Sól kuchenna jest nietoksyczna i łatwa do magazynowania
 • Świeży podchloryn jest zawsze gotowy
 • Roztwór środka dezynfekcyjnego nie dysocjuje jak dostępne w handlu roztwory podchlorynu
 • Zatwierdzona metoda dezynfekcji zgodna z przepisami dotyczącymi wody pitnej
 • Alternatywa z mniejszymi wymogami bezpieczeństwa dla systemów opartych na chlorze gazowym
 • Mocne i proste zespoły – niewielki zakres konserwacji i długa żywotność