RMQ

Jesteś tutaj

RMQ

Jednostka RMQ do wody deszczowej przeznaczona jest do monitorowania i sterowania układami gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej.

Urządzenie to wykrywa zakłócenia w układzie gromadzenia wody deszczowej i dokonuje niezbędnych przestawień. Kiedy w zbiorniku gromadzącym wodę deszczową (np. zbiornik podziemny) nie ma wystarczającej ilości wody, jednostka RMQ dokonuje przełączenia na zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zapewniając przez to odpowiednią ilość wody w punktach poboru np. toaleta, kran.

Połączenie pomiędzy domowym zbiornikiem wody z sieci zasilającej a przewodem ssawnym ze zbiornika gromadzącego wodę deszczową zostaje zamknięte za pomocą zainstalowanego zaworu trójdrożnego.

 

 

Zastosowania

Jednostka RMQ może sterować przesyłem wody z układów gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej w:

  • Domach jedno- lub dwurodzinnych
  • Domkach weekendowych
  • Gospodarstwach rolnych
  • Ogrodach i szklarniach

 

Cechy i zalety

  • Automatyczne przełączanie pomiędzy zbiornikiem wody deszczowej a domowym zbiornikiem wody z sieci zasilającej
  • Ręczne przełączanie pomiędzy zbiornikiem wody deszczowej a domowym zbiornikiem wody z sieci zasilającej
  • Akustyczny/wizualny sygnał alarmowy w przypadku przepełnienia w domowym zbiorniku wody z sieci zasilającej