Przepompownie przydomowe PEHD

Jesteś tutaj

Przepompownie przydomowe PEHD

Przepompownie przydomowe ścieków PEHD są kompletnymi, w pełni automatyzowanymi urządzeniami zbiornikowo-tłocznymi nie wymagającymi stałej obsługi. Przeznaczone są do pompowania ścieków sanitarnych, komunalnych, wód drenażowych i odwodnieniowych na większe odległości lub podnoszenia ich na wyższy poziom.

Zastosowanie

Przydomowe przepompownie są stosowane w miejscach, w których wykonanie tradycyjnej, grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej jest utrudnione lub niemożliwe. Wykonanie ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej przy zastosowaniu przepompowni ścieków umożliwia odprowadzenie ścieków do odbiorników grawitacyjnych z oddalonych:

 • osiedli jednorodzinnych
 • obiektów sportowych
 • ośrodków wypoczynkowo-wczasowych
 • zakładów przemysłowych

 

Zalety

 • małe gabaryty i ciężar
 • możliwość wykonania różnych wariantów wyposażenia
 • łatwy transport i montaż
 • kompletne wyposażenie
 • półkoliste (soczewkowe) dno zbiornika uniemożliwiające gromadzenie osadów
 • zastosowane w budowie przepompowni materiały odporne na korozje (polietylen PEHD, żeliwo, stal nierdzewna w gat. min. 0H18N9)
 • trwała, odporna na uderzenia konstrukcja zbiornika o minimalnej sztywności obwodowej SN2 zgodnie z normą ISO 9969
 • możliwość posadowienia w gruncie nawodnionym, że dopływające ścieki deszczowe powinny być przepompowywane przez co najmniej
  2 pompy, a w przypadku awarii jednej z nich wydajność pompowni wyniesie 60-80% Qd.


Zbiorniki przydomowych przepompowni ścieków wykonane są z polietylenu PEHD o średnicy wewnętrznej od DN600 do DN1000 mm. Zbiorniki wyposażone są w instalację tłoczną DN32, DN40 i DN50 ze stali nierdzewnej w gat. min. 0H18N9. Jako rozwiązanie alternatywne obniżające koszty istnieje możliwość wykonania instalacji tłocznej DN50 z polietylenu PEHD, PP i PVC. Zwieńczenie zbiornika stanowi właz żeliwny DN600 kl.A15 mocowany do stożka przejściowego PEHD lub do płyty przykrywającej z PEHD.