Osprzęt do mieszadeł

Jesteś tutaj

Osprzęt do mieszadeł

Osprzęt ten zapewnia dużą wydajność, wartość dodaną, prosty serwis i długotrwałą eksploatację takich produktów firmy Grundfos, jak mieszadła wysokoobrotowe (AMD, AMG), mieszadła wolnoobrotowe (AFG) i pompy recyrkulacyjne (SRP).

Zastosowania

Grundfos produkuje szeroki zakres osprzętu mechanicznego do produktów typoszeregów AMD, AMG, AFG i SRP.

Osprzęt ten można używać wraz z mieszadłami szybko- i wolnoobrotowymi i pompami recyrkulacyjnymi tych typoszeregów. Są one przeznaczone głównie do mieszania, tj. podtrzymywania zawiesin i ujednorodniania cieczy w:

  • Miejskich oczyszczalniach ścieków
  • Procesach przemysłowych
  • Instalacjach przeróbki osadów
  • Rolnictwie
  • Zakładach produkcji biogazu

Cechy i korzyści

  • Optymalne działanie
  • Perfekcyjne dopasowanie
  • Wartość dodana