LFP - Pompy zatapialne domowe- dp,,,n, if,,,n

Jesteś tutaj

Pompy zatapialne domowe - DP...N, IF...N

Pompy DP...N przeznaczone są do opróżniania zbiorników, drenażu, podlewania ogródków i trawników, awaryjnego odwadniania piwnic, wykopów i studzienek.

Pompy IF...N znajdują zastosowanie w opróżnianiu zbiorników, domowych szamb, osadników gnilnych, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.

Więcej informacji o pompie DP...N

Więcej informacji o pompie IF...N