LFP - Pompy ukośne UM, UMW, UMP

Jesteś tutaj

Pompy przeznaczone do tłoczenia wody czytsej, lekko zanieczyszczonej ciałami stałymi i włóknistymi. Stosowane głównie w melioracji, układach kanalizacyjnych, odwadnianiu i nawadnianiu, pompowaniu wód powodziowych oraz w gospodarstwach rybackich do przerzutu.