LFP - Domowe przepompownie ścieków DPS

Jesteś tutaj

Domowe przepompownie ścieków DPS

Domowe przepompownie ścieków są w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami przeznaczonymi do przepompowywania ścieków bytowo-gospodarczych w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej, oraz do przepompowywania wód deszczowych i drenażowych.