HYDRO-VACUUM - Pompy zatapialne wielostopniowe WZA

Jesteś tutaj

Zastosowanie

Wielostopniowe zatapialne pompy wirowe typu WZA, idealnie nadają się do pompowania wody czystej; pitnej i użytkowej, wykorzystywanej w gospodarstwach domowych. Pompy typu WZA powinny być instalowane, wszędzie tam, gdzie lustro wody w ujęciu uniemożliwia zastosowanie pompy samozasysającej, a głębokość ujęcia uniemożliwia zastosowanie pompy głębinowej. Pompy WZA mogą być również stosowane do pompowania innych cieczy o współczynniku pH = 6 ÷ 8, maksymalnej dopuszczalnej lepkości do 13 mm2/s i gęstości do 1000 kg/m3. Dopuszczalna jest zawartość w pompowanym medium wytrąceń stałych nieabrazyjnych o maksymalnej średnicy 0,5 mm i w ilościach do 50 g/m3.
Agregaty pompowe WZA są stosowane między innymi w:

  • systemach zaopatrzenia w wodę (pompowanie wody ze studni o minimalnej średnicy 6" lub ujęć otwartych zbiorników, rezerwuarów),
  • automatach wodociągowych (np. automat typu AGE.5),
  • instalacjach nawadniających,
  • systemach myjących,
  • układach odwadniających,
  • zagospodarowaniu wody deszczowej.

Dane techniczne

wydajność 1,2 ÷ 21 m3/h
wysokość podnoszenia 60 ÷ 80 m
głębokość zanurzenia do 10 m
temperatura pompowanej cieczy do 40oC
gęstość pompowanej cieczy do 1000 kg/m3
lepkość pompowanej cieczy 13 mm2/s
masa 15,5 ÷ 22,5 kg
moc silnika 0,55 ÷ 2,2 kW