HYDRO-VACUUM - Urządzenie zabezpieczająco - sterujące UZS.8

Jesteś tutaj

Zastosowanie

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.8 przeznaczone są do zabezpieczania i sterowania pracą dwóch lub trzech trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych przepompowni o mocy od 0,75 kW do 11 kW.

Urządzenie UZS.8 zbudowane jest z pięciu modułów:

 1. elektronicznego członu kontroli odpadu fazy, spadku napięcia i kolejności faz (CKF 316),
 2. elektronicznego sterownika w postaci modułowego sterownika zespołu hydroforowego automatyki przepompowni 2 lub 3 pomp (SZH-2),
 3. termicznego członu nadmiarowo - prądowego (GZ1-M10),
 4. wyłączników nadprądowych (S303),
 5. W opcji dodatkowo z członu różnicowo - prądowego (P312) - zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe zasilania 3 x 400V (3 x 380V), 50Hz, układ TN-C-S, TN-S
Prąd znamionowy od 1,8A do 25A ( w zależności od mocy silnika ) wg tabeli "Odmiany i oznaczenie typu"
Pobór mocy przez moduły elektroniczne 25 VA
Temperatura pracy urządzenia -10oC ÷ +45oC ( opcja -25oC przy ogrzewaniu obudowy )
Stopień ochrony obudowy IP55 ( opcja - IP66 specjalna obudowa )
Masa 22 ÷ 26 kg

Warunki pracy

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.8 przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20oC, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza.

UZS.8 wersja z przemiennikiem częstotliwości - wyk. konstruk. 2xxx

UZS.8 w tej wersji służy do sterowania pracą zestawów hydroforowych jedno lub dwu pompowych (opcjonalnie do czterech pomp) o mocy do 3 kW. Jednostką zarządzającą jest przemiennik częstotliwości posiadający program aplikacji pompowej.Urządzenie to realizuje następujące funkcje:

 • utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru,
 • zabezpieczenie przed suchobiegiem,
 • wyrównywanie czasu pracy poszczególnych agregatów poprzez zmianę pompy wiodącej po upływie zaprogramowanego czasu lub po przejściu układu w stan uśpienia,
 • pompa wiodąca uruchamiana jest za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, pompy dodatkowe załączane bezpośrednio do sieci,
 • istnieje możliwość sterowania ręcznego pomp
 • układ zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne (przeciążenie, odpad fazy itp.)

UZS.8 wersja z regulatorem poziomów - wyk. konstrukcyjne 1xxx

UZS.8 w tej wersji służy do sterowania pracą dwóch do trzech pomp zatapialnych o mocy do 11 kW
Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy sterownik sterujący pracą pomp tak, aby utrzymać poziom cieczy w zbiorniku w określonych granicach. Jako sygnał zadający mogą służyć styki łączników pływakowych lub sygnał analogowy 4 ÷ 20 mA (pochodzący np. z sondy hydrostatycznej lub ultradźwiękowej).Urządzenie to realizuje następujące funkcje:

 • utrzymywanie poziomu cieczy w zbiorniku w określonych granicach,
 • zabezpieczenie przed suchobiegiem,
 • bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów,
 • istnieje możliwość sterowania ręcznego,
 • układ zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne (przeciążenie, odpad fazy, itp...)
 • sterownik wyposażony jest w port RS485 umożliwiający komunikację z urządzeniami zewnętrznymi poprzez protokół MODBUS RTU.

Budowa

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.8 zbudowane są z elementów automatyki elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa ABS i poliwęglanu o stopniu ochrony IP55 i stanowią II klasę ochronności (na życzenie klienta w obudowy innego typu np:)

 • metalowe lub o podwyższonym stopniu ochrony (IP-66).

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.8 przystosowane są do zawieszania na ścianie lub konstrukcji.
W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Na przezroczystych drzwiach umieszczono zespół przycisków i przełączników oraz dodatkowo sygnalizacje stanów awaryjnych. Każda obudowa posiada na elewacji szafy wyłącznik główny typu ŁK.