HYDRO-VACUUM - Urządzenie zabezpieczająco - sterujące UZS.7

Jesteś tutaj

Zastosowanie

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.7 przeznaczone są do zabezpieczania i sterowania pracą dwóch trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych przepompowni o mocy od 0,75 kW do 11 kW.
Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami:

 • zwarcia,
 • przeciążenia,
 • zaniku fazy,
 • asymetrii zasilania,
 • obniżenia napięcia zasilania, (poniżej 180 V)
 • pracy "na sucho"
 • zabezpieczenie przeciwporażeniowe
 • przekroczenie dopuszczalnej temperatury uzwojenia silnika (OPCJA)
 • zawilgocenia komory silnika (OPCJA)

Urządzenie UZS.7 zbudowane jest z pięciu modułów:

 1. elektronicznego członu kontroli odpadu fazy, spadku napięcia i kolejności faz (CKF 316),
 2. elektronicznego sterownika w postaci modułowego systemu automatyki przepompowni (MSP-2),
 3. termicznego członu nadmiarowo - prądowego,
 4. wyłącznika nadprądowego (S303),
 5. członu różnicowo - prądowego (P304) - zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe zasilania 3 x 400V (3 x 380V), 50Hz, układ TN-C-S, TN-S
Prąd znamionowy od 1,8A do 25A ( w zależności od mocy silnika ) wg tabeli "Odmiany i oznaczenie typu"
Pobór mocy przez moduły elektroniczne 8 VA
Temperatura pracy urządzenia -10oC ÷ +45oC ( opcja -25oC przy ogrzewaniu obudowy )
Stopień ochrony obudowy IP55 ( opcja - IP66 specjalna obudowa )
Masa 8 ÷ 10 kg

Warunki pracy

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.7 przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20oC, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza.

Budowa

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.7 zbudowane są z elementów automatyki elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa ABS i poliwęglanu o stopniu ochrony IP55 i stanowią II klasę ochronności (na życzenie klienta w obudowy innego typu np:)

 • metalowe lub o podwyższonym stopniu ochrony (IP-66).

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.7 przystosowane są do zawieszania na ścianie lub konstrukcji.
W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Na przezroczystych drzwiach umieszczono zespół przycisków i przełączników oraz dodatkowo sygnalizacje stanów awaryjnych - przekroczenie poziomu "góra" i "suchobiegu".