HYDRO-VACUUM - Urządzenie zabezpieczająco - sterujące UZS.6

Jesteś tutaj

Zastosowanie

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.6 przeznaczone są do zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych z wbudowanymi czujnikami zawilgocenia, mających wewnętrzne zabezpieczenie termobimetalowe uzwojenia (przekroczenie temperatury 130oC powoduje odłączenie styku czujnika) np. pompy do ścieków FZV.3, FZA.3, FZB.3 w zakresie mocy od 0,75 kW do 11 kW. Stany awaryjne w/w czujników są sygnalizowane odpowiednimi kontrolkami na drzwiach urządzenia.
Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami:

 • zwarcia,
 • przeciążenia,
 • zaniku fazy,
 • asymetrii zasilania,
 • obniżenia napięcia zasilania, (poniżej 180 V)
 • pracy "na sucho"
 • zabezpieczenie przeciwporażeniowe
 • przekroczenie dopuszczalnej temperatury uzwojenia silnika (OPCJA)

Urządzenie UZS.6 zbudowane jest z pięciu modułów:

 1. elektronicznego członu kontroli napięcia,
 2. elektronicznego członu poziomu lustra wody,
 3. termicznego członu nadmiarowo - prądowego,
 4. wyłącznika nadprądowego,
 5. przekaźnikowego systemu kontroli czujnika bimetalowego silnika oraz zawilgocenia komory silnika wraz ze sygnalizacjami stanów awarii na elewacji szafy sterowniczej.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe zasilania 3 x 400V (3 x 380V), 50Hz, układ TN-C-S, TN-S
Prąd znamionowy od 1,2A do 20A ( w zależności od mocy silnika ) wg tabeli "Odmiany i oznaczenie typu"
Pobór mocy przez moduły elektroniczne 4 VA
Prąd elektrod (sondy) max 6 mA
Temperatura pracy urządzenia -10oC ÷ +40oC
Stopień ochrony obudowy IP55
Masa 5,5 kg

Warunki pracy

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.6 przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20oC, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza.

Budowa

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.6 zbudowane są z elementów automatyki elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa ABS i poliwęglanu o stopniu ochrony IP55 i stanowią II klasę ochronności. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.6 przystosowane są do zawieszania na ścianie lub konstrukcji.
W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze.