HYDRO-VACUUM - Urządzenie zabezpieczająco - sterujące UZS.5

Jesteś tutaj

Zastosowanie

Urządzenia zabezpieczająco - sterujące UZS przeznaczone są do zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych oraz do ich bezpośredniego załączania i wyłączania. Urządzenia UZS.5 stosowane są do silników o mocy od 0,55 kW do 180 kW. Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami:

  • zwarcia,
  • przeciążenia,
  • zaniku fazy,
  • asymetrii zasilania,
  • obniżenia napięcia zasilania,
  • praca "na sucho",
  • nadmiernej ilości załączeń.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe zasilania 3 x 400 V
Prąd znamionowy od 1,2 A do 400 A
Napięcie pomocnicze 220 / 230 V
Częstotliwość 50 / 60 Hz
Pobór prądu przez moduł sterowniczy 20 mA
Prąd nastawczy (0,2 do 1)*In A
Temperatura pracy urządzenia (wyk. 1) -25oC ÷ +60oC
Temperatura pracy urządzenia (wyk. 2) -40oC ÷ +60oC
Stopień ochrony obudowy IP55

 

Warunki pracy

 

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.5 przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20oC, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza.

Budowa UZS.5

Urządzenie zabezpieczająco - sterujące UZS.5 budowane jest w oparciu o mikroprocesorowy, programowalny sterownik nadzoru zabezpieczeń, elementy automatyki elektrycznej, łączniki oraz aparaty sterownicze. Urządzenie zabezpieczająco - sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa ABS o stopniu ochrony IP55. Na drzwiach obudowy zamontowany jest sterownik wykonany w postaci panelowej. Doprowadzenie przewodów obwodów pomiarowych, sterujących i zasilania pomocniczego odbywa się poprzez złącza wtykowe. Na płycie czołowej znajduje się wyświetlacz LED (5 x 7 segmentowy), 4 diody sygnalizujące oraz klawiatura do zadawania i odczytywania wielkości pomiarowych. Wyświetlacz LED zawiera cztery przekaźniki wykonawcze K1 do K3, służące do obsługi obwodów sterowania. Wyświetlacz LED kontroluje stan przeciążenia, zwarcia, asymetrii i suchobiegu oraz wartość napięcia zasilania silnika. Posiada zegar czasu rzeczywistego, łącze RS485/232, oraz obwód do przyłączania czujnika temperatury PT100.