HYDRO-VACUUM - Urządzenie zabezpieczająco - sterujące UZS.4

Jesteś tutaj

Zastosowanie

Urządzenia zabezpieczająco - sterujące UZS przeznaczone są do zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych oraz do ich bezpośredniego załączania i wyłączania. Urządzenia UZS.4 stosowane są do silników o mocy od 0,55 kW do 9 kW. Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami:

 • zwarcia,
 • przeciążenia,
 • zaniku fazy,
 • asymetrii zasilania,
 • obniżenia napięcia zasilania,
 • praca "na sucho",
 • nadmiernej ilości załączeń.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe zasilania 3 x 400 V
Prąd znamionowy 1,2 A ÷ 20 A
Pobór mocy 4 VA
Prąd elektrod sond max 6 mA
Temperatura pracy urządzenia -10oC ÷ +40oC
Stopień ochrony obudowy IP65
Masa 1,5 kg

 

Warunki pracy

 

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.4 przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20oC, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza.

Budowa UZS.4

Urządzenie UZS.4 zbudowany jest z czterech modułów: elektronicznego członu kontroli napięcia, elektronicznego członu poziomu lustra wody, termicznego członu nadmiarowo - prądowego oraz wyłącznika nadprądowego. Zestaw UZS.4 zabudowany jest w hermetycznej obudowie z tworzywa sztucznego, w której znajdują się następujące elementy"

 • stycznik typu CI,
 • przekaźnik termiczny,
 • elektroniczny moduł kontrolny z diodami sygalizacyjnymi,
 • dwupołożeniowy łącznik pokrętny, wyłącznik zasilania.