HYDRO-VACUUM - Urządzenie zabezpieczająco - sterujące UZS.2

Jesteś tutaj

Zastosowanie

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.2 zalecane są do zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych o mocy od 0,55 kW do 5,5 kW. Urządzenie UZS.2 zbudowane jest z trzech modułów: elektronicznego czujnika kolejności i zaniku fazy; termicznego członu nadmiarowo-prądowego oraz wyłącznika nadprądowego.w sterowaniu.
Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami:

  • przeciążenia,
  • odpadem fazy,
  • kolejności faz (prawidłowe obroty pomp),
  • zwarcia w układzie sterowania.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe zasilania 3 x 400V, 50Hz, układ TN-C-S, TN-S
Prąd znamionowy 1,2 A ÷ 25 A
Temperatura pracy urządzenia -20oC ÷ +45oC
Stopień ochrony obudowy IP55
Masa 1 kg

 

Warunki pracy

 

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.2 przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otoczenia -10oC do +40oC, przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20oC, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza.

Budowa UZS.2

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.2 zbudowane są z elementów automatyki: elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w obudowie z tworzywa ABS i poliwęglanu o stopniu ochrony IP55 i stanowią II klasę ochronności. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.2 przystosowane są do zawieszania na ścianie lub konstrukcji nośnej. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze.