Hydro UNI

Jesteś tutaj

Hydro UNI

Systemy ppoż.
Hydro UNI-NB/NK
Hydro Syntex-NB/NK
Hydro UNI-CR

Hydro UNI-NB/Hydro Syntex-NB/NK, to automatyczne systemy ppoż. zaprojektowane zgodnie z normami włoskimi UNI 9490 z kwietnia 1989 roku i UNI 10779 z maja 2002 roku. Obydwie normy dotyczą systemów/urządzeń ppoż..

Systemy Grundfos Hydro UNI/Syntex-NB/NK, są to systemy używane w typowych zastosowaniach ppoż. do zasilania w wodę węży pożarowych, instalacji hydrantowych lub instalacji tryskaczowych.
Systemy Hydro Syntex/UNI składają się z jednej lub dwóch pomp NB lub NK o takich samych parametrach hydraulicznych, z których jedna pompa jest napędzana silnikiem elektrycznym, a druga silnikiem Diesel lub obydwie pompy są napędzane silnikami elektrycznymi/diesel.
Systemy Hydro UNI mogą również być złożone z jednej lub dwóch identycznych pomp CR napędzanych silnikiem elektrycznym.
Druga identyczna pompa w zestawie Hydro jest pompą rezerwową, gwarantującą zasilanie wody na wypadek awarii pierwszej pompy głównej lub awarii układu sterowania.

Wszystkie zestawy Hydro Syntex/UNI są wyposażone w pompę Jockey napędzaną silnikiem elektrycznym.

W celu zapewnienia niezawodności systemów, każda szafa sterownicza zasilająca pompę jest zasilana z oddzielnych źródeł zasilania.

Opis działania

Jednostki Hydro UNI/Syntex-NB/NK zgodnie z normą UNI 9489
są dostarczane na maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.

Jeśli ciśnienie instalacji spadnie poniżej ciśnienia załączania,
to automatycznie uruchomi się pompa w kolejności jak poniżej:

1. Pompy Jockey*

 1. Pompy głównej w momencie zwiększenia się zapotrzebowania na wodę
 2. Drugiej pompy rezerwowej na wypadek awarii pierwszej pompy głównej.

* - pompa Jockey zatrzyma się automatycznie za pomocą łącznika ciśnienia w momencie, kiedy zostanie osiągnięta granica ciśnienia.

 

Praca kontrolna

W celu zapewnienia niezawodności systemu, zgodnie z normą UNI 9490 należy wykonać kontrolę pracy systemu, dzięki czemu możliwe dokonanie następujących pomiarów:

 • Natężenie przepływu
 • Maksymalna wysokość podnoszenia
 • Wysokość ssania
 • Prąd wejściowy
 • Napięcie
   

Typoszereg systemów wykonane zgodnie z normą UNI 9490 i UNI 10779.

 • Hydro UNI-Syntex – zestaw złożony z dwóch normalnie ssących jednostopniowych odśrodkowych pomp z napędem elektrycznym typu NB lub NK.
 • Hydro Diesel - zestaw złożony z jednej lub dwóch normalnie ssących jednostopniowych odśrodkowych pomp z napędem Diesel typu NB lub NK.
 • Hydro UNI-CR - zestaw złożony z jednej lub dwóch pionowych wielostopniowych pomp z napędem elektrycznym typu CR