HYDRO-VACUUM - Układy pompowe do zalewania lewarów wodnych. Zestawy do zalewania pomp odśrodkowych.

Jesteś tutaj

W ofercie Hydro-Vacuum S.A. znajdują się układy pompowe do zalewania lewarów wodnych lub pomp odśrodkowych nie mających zdolności samo zasysania. Układ taki może pracować, w zależności od uzgodnień z klientem w opcji automatycznej lub częściowo automatycznej. Kompletność układu (zakres dostawy) zawsze dostosowany jest do wymagań konkretnego klienta.Prawie wszystkie pompy wirowe mogą pracować na ssaniu, jednakże tylko pompy samozasysające mają zdolność samozasysania, czyli opróżniania rurociągu ssawnego z powietrza, co jest warunkiem pracy ze ssaniem.Pompy samozasysające są produkowane w ograniczonym zakresie wielkości i wykonań. W przypadku, gdy pompa odśrodkowa nie ma zdolności samozasysania, aby mogła pompować ze ssaniem wymaga zalania pompy, oraz całego rurociągu ssawnego.Zalewanie pomp ośrodkowych , nie mających zdolności samozasysania dokonywane jest za pomocą pomp próżniowych z wirującym pierścieniem cieczowym. Ponieważ wraz z zasysanym powietrzem przepompowywana jest również para wodna i cząsteczki wody, pompa taka musi być odporna na te właśnie czynniki. Takimi cechami charakteryzuje się produkowana przez Hydro-Vacuum S.A. pompa próżniowa typu PW/DW – wodno pierścieniowa. Pompy te mogą służyć również do zalewania lewarów wodnych.Na standardowy układ produkcji Hydro-Vacuum S.A. do zalewania lewarów wodnych i pomp składają się:

  1. Pompa próżniowa (PW)
  2. Zbiornik próżniowy (ZP)
  3. Zbiornik oddzielający pompowany gaz od cieczy roboczej (ZBP)
  4. Orurowanie
  5. Armatura (zawory)
  6. Armatura kontrolno pomiarowa (czujniki i przetworniki ciśnienia i temperatury)
  7. Układ zabezpieczająco- sterujący
  8. Systemy obecności wody (ZKP + armatura) dla każdej pompy odśrodkowej