HYDRO-VACUUM - Pompy samozasysające SKC

Jesteś tutaj

Zastosowanie

Pompy wirowe, krążeniowe z bocznym kanałem i wirnikiem odśrodkowym przed pierwszym stopniem, służą do pompowania cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy i zawierających cząstki stałe nieścieralne o wielkości do 0,5 mm w ilościach śladowych. Pompa SKC przeznaczona jest do pracy z napływem lub jako pompa normalnie ssąca po uprzednim zainstalowaniu zaworu zwrotnego na przewodzie ssącym i bezwzględnym zalaniu cieczą pompy i układu ssawnego. Pompy SKC mają możliwość pompowania cieczy z minimalną nadwyżką ciśnienia nad punktem wrzenia. Mały zapas antykawitacyjny NPSHr i bardzo dobre zdolności zasysania są szczególnymi zaletami tych pomp.Przeznaczone są do pompowania paliw ropopochodnych oraz mieszaniny skroplonego propanu z butanem, bez udziału fazy gazowej.

Dane techniczne

wydajność 0,2 ÷ 30 m3/h
wysokość podnoszenia do 310 m *
temperatura pompowanej cieczy -40oC ÷ +180oC
gęstość cieczy do 1,3 kg/dm3
lepkość cieczy do 150 mm2/s
masa 37,0 ÷ 436,0 kg
moc silnika 0,25 ÷ 30,0 kW
prędkość obrotowa 1450 obr/min (50 Hz) i 1800 obr/min (60 Hz)
kierunek obrotów w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc na pompy od strony napędu
*)  dla cieczy gorących od +70oC do +110oC wysokość podnoszenia pompy jest obniżona o 10-20%.