HYDRO-VACUUM - Pompy samozasysające SKB

Jesteś tutaj

Zastosowanie

Samozasysające pompy typu SKB wirowe, krążeniowe, z bocznym kanałem pierścieniowym i wirnikiem otwartym służą do pompowania cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy. Największą zaletą pomp SKB jest zdolność samoczynnego zasysania, bez potrzeby zalewania przewodu ssącego cieczą. Zdolność samozasysania uzyskuje pompa po uprzednim zalaniu jej cieczą.
Mogą one również pracować w urządzeniach przenośnych i z silnikami o częstotliwości 50-60 Hz.

Pompy typu SKB znajdują zastosowanie w:

  • instalacjach wodociągowych,
  • gospodarstwa indywidualne,
  • przemyśle.

Dane techniczne

wydajność 0,3 ÷ 4,5 m3/h
wysokość podnoszenia do 72 m *
temperatura pompowanej cieczy SKB.2 do 110 oC
SKB.3
SKB.4
do 40 oC
gęstość cieczy SKB.2 do 1300 kg/m3
SKB.3
SKB.4
do 1000 kg/m3
lepkość cieczy SKB.2 do 150 mm2/s
SKB.3
SKB.4
do 10 mm2/s
masa 22,2 ÷ 47,0 kg
moc silnika 0,25 ÷ 2,2 kW
prędkość obrotowa 1450 obr/min (50 Hz) i 1800 obr/min (60 Hz)
ciśnienie SKB.2 max 0,8 MPa
SKB.3
SKB.4
max 1,0 MPa
kierunek obrotów w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara,
patrząc na pompy od strony napędu
uszczelnienie wału uszczelnienie sznurowe lub uszczelnienie czołowe

dla pompy SKB.2 dla cieczy gorących od +70oC do +110oC wysokość podnoszenia pompy jest obniżona o około 10%. Wymagany jest napływ cieczy do pompy.