HYDRO-VACUUM - Silniki głębinowe

Jesteś tutaj

Przeznaczenie

Silniki elektryczne do napędzania pomp głębinowych, zostały zaprojektowane do pracy w zanurzeniu jako napęd zapewniający zmienny moment obrotowy w pompach głębinowych. Wszystkie silniki głębinowe produkcji Hydro-Vacuum SA mogą być zasilane poprzez przetwornice częstotliwości z wbudowanymi zabezpieczeniami przed: przeciążeniem prądowym, spadkiem napięcia zasilania, zanikiem fazy, pracą przy zbyt małym obciążeniu.Silników przy standardowych doborach nie wolno eksploatować przy częstotliwości większej od ich wartości znamionowe tj. 50Hz. Aby prawidłowo chronić silnik elektryczny należy instalować filtry du/dt lub sinusoidalne (w zależności od długości przewodu zasilającego), zapobiegające szkodliwym przepięciom i zakłóceniom.

Silniki głębinowe pracują w układach używanych do:

 • Dostarczania wody pitnej;
 • Studniach, przy gospodarstwach domowych, zakładach wodociągowych i w rolnictwie;
 • Odwadniania, podnoszenia ciśnienia i irygacji;
 • Dostarczania wody przemysłowej;
 • Pracy w układach wymienników pomp ciepła;
 • Pracy w zanurzeniu sięgającym nie większym niż 200 metrów.

Zalety

Silniki 4”

 • Wypełnienie silnika płynem dielektrycznym, nietoksycznym, odpornym na zamarzanie
 • Mechaniczne uszczelnienie wału silnika
 • Końcówka wału zgodna ze standardem międzynarodowym , przyłącze według NEMA

Silniki 6”, 8” i 10”

 • Uzwojenia stojana wykonane są przewodami nawojowymi w izolacji termoplastycznej z tworzywa PVC SMS lub PA-PE2 (SMP), zwiększające żywotność silnika w stosunku do izolacji uzwojenia wykonanej z PP.
 • Wał silnika ułożyskowany jest za pomocą łożysk promieniowych ślizgowych i jednego łożyska przenoszącego siły poosiowe, jest to nowoczesna konstrukcja segmentowa, tzw. Łożysko twarde, gdzie para cierna wykonana jest z węglografitu i stali.
 • Stabilne i pewne połączenie obsady silnika z korpusem uniemożliwiające jego urwanie w studni.
 • Wał wirnika z końcówką wirnika jest zgrzewany metodą tarciową i następnie obrabiany, co eliminuje zjawisko urywania się końcówek wirnika.
 • Zgodnie ze standardami międzynarodowymi, przyłącze wg. normy NEMA dla silników 6” i 8”.
 • Silniki typu SMP mają w standardzie uzwojenia stojana wykonane z przewodów odpornych na podwyższoną temperaturę ( PA-PE2).

Budowa

Silniki 4”

Silnik głębinowy typu SMS.4. Jest silnikiem asynchronicznym, klatkowym. Jest on skonstruowany jako silnik mokry z uzwojeniem stojana wykonanym przewodem nawojowym w izolacji lakierem, napełniony płynem dielektrycznym, nietoksycznym, który pośredniczy w procesie odprowadzenia ciepła strat wewnętrznych w silniku do otoczenia ponadto smaruje łożyska toczne silnika w których ułożyskowany jest wał silnika. Płyn jest olejem mineralnym odpornym na zamarzanie. Wysokiej jakości uszczelnienie mechaniczne wałowe zapobiega przedostawaniu się do silnika pompowanego medium. Zmiany objętości płynu wypełniającego silnik pod wpływem temperatury są kompensowane przez naczynie rozprężne mieszkowe w dolnej części silnika. Dolne łożysko toczne silnika przenosi siłę osiową od masy układu wirującego silnik-pompa wraz z siłą od naporu hydraulicznego z pompy. Końcówka wału silnika wraz z przyłączem są zgodne z normą NEMA

Silniki 6”, 8” i 10”

Silnik głębinowy SMS lub SMP jest trójfazowym silnikiem asynchronicznym, klatkowym. Jest on skonstruowany jako silnik mokry z uzwojeniem stojana wykonanym przewodem nawojowym w izolacji z tworzyw termoplastycznych, w obudowie ze stali nierdzewnej.Uzwojenia tych silników można przezwajać.

Silnik wypełniony jest mieszaniną glikolu propylenowego z wodą w stosunku 1 : 1 co zapewnia odporność na zamarzanie przy temperaturze do -15oC. Glikol propylenowy jest produktem higroskopijnym, nieszkodliwym dla organizmu ludzkiego i może być biologicznie zneutralizowany (ulega rozkładowi). Na życzenie może być silnik napełniony czystą wodą.

Zatapialne silniki SMS i SMP produkowane są w wersji na prąd trójfazowy 50 Hz i 60 Hz na napięcia w zakresie do 500 V. Energia elektryczna doprowadzana jest do silnika za pomocą podłączonych elektrycznych przewodów głębinowych.

Dynamicznie wyważony wirnik ułożyskowany jest umieszczony w smarowanych cieczą tulejach ślizgowych. Występujące siły osiowe pompy i silnika przenoszone są przez niezależne od kierunku obrotów łożysko z przechylnymi segmentami (Łożysko Kingsburry-ego). Pomocnicze łożysko osiowe zapobiega przesunięciu pompy do góry w przypadku zmiany zwrotu siły osiowej.

Wysokiej jakości mechaniczne uszczelnienie czołowe zapobiega przedostawaniu się do silnika pompowanego medium. Zmiany objętości płynu wypełniającego silnik wyrównywane są przez naczynie rozprężne w dolnej części silnika. Silnik zabezpieczony jest zaworem nadciśnieniowym.

Opcjonalnie w uzwojeniu silnika montowany jest czujnik PT-100, wyprowadzony na zewnątrz silnika przewodem trzyżyłowym. Przewód można przedłużać, miejsce połączenia zabezpieczyć przed wnikaniem wody do wnętrza. Należy również zapewnić izolację pomiędzy żyłami przewodu. Podłączenia czujnika dokonać zgodnie z instrukcją przetwornika temperatury dla układu trzyżyłowego. Typowo w przewodzie znajdują się dwa przewody w kolorze czerwonym oraz jeden biały. Czujnik podłączony jest do przewodów czerwonych i białego. Podwójny przewód czerwony umożliwia kompensację rezystancji przewodu w przetworniku, o ile ten daje taką możliwość.