HYDRO-VACUUM - Przepompownie ścieków

Jesteś tutaj

Informacje ogólne

Na obszarach niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną typu grawitacyjnego, z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu, budowę geologiczną terenu (cieki wodne) lub rozproszoną zabudowę, wykonywana jest kanalizacja ciśnieniowa. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne przepompownie ścieków zlokalizowane na terenach poszczególnych posesji i spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków.

Zastosowanie

Przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. wykorzystywane są w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej i przeznaczone są do transportu ścieków na duże odległości bądź do podnoszenia na wyższy poziom. Wykorzystanie przepompowni ścieków umożliwia oddalonym od kolektorów kanalizacyjnych:

 • indywidualnym posesjom,
 • gospodarstwom rolnym,
 • osiedlom jednorodzinnym,
 • ośrodkom wypoczynkowo-wczasowym,
 • zakładom przemysłowym,
 • miejskim i gminnym systemom kanalizacyjnym.

przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych i opadowych oraz ścieków przemysłowych do kolektorów zbiorczych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. W systemach kanalizacyjnych przepompownie te mogą być stosowane jako przepompownie pośrednie, strefowe i centralne.

Dane techniczne

Odmiany
przepompowni
Ilość pomp Rodzaj
sterowania
Materiał zbiornika Średnica zbiornika Wysokość
zbiornika
Pompy Śr. rurociągu
tłocznego
[mm] [mm] typ Moc [kW] [mm]
PSA 1 UZS.4
UZS.6
PEHD 800-1000 2000-2600 FZV.1
FZR.1
FZX.1
FZY.1
0,55-3,0 DN32-DN50
PSB 1-2 UZS.4
UZS.6
UZS.7
UZS.8
- beton B45,
- polimerobeton,
- PEHD
1000-1200 3000-6000 FZV.1
FZR.1
FZX.1
FZY.1
0,55-3,0 DN50-DN65
PSC 1-2 UZS.6
UZS.7
UZS.8
- beton B45,
- polimerobeton
1200-2500 3000-6000 FZV.2
FZB.2
FZE.2
FZD.2
1,1-11,0 DN65-DN100
PSD 2 UZS.6
UZS.7
UZS.8
- beton B45,
- polimerobeton
1500-2500 3000-6000 FZB.3
FZC.3
FZD.3
FZE.3
FZV.3
2,2-30,0 DN80-DN150
PSE 1 UZS.4
UZS.6
PEHD 800-1000 2000-2600 FZV.1
FZB.1
FZX.1
FZY.1
0,55-3,0 DN32-DN50

 

Budowa przepompowni ścieków

Przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. są kompletnymi w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami nie wymagającymi stałej obsługi.
Kompletna przepompownia składa się z czterech podstawowych podzespołów:

 • jednej lub dwóch pomp zatapialnych typu FZ,
 • zbiornika,
 • układu zabezpieczająco- sterującego typu UZS,
 • układu hydraulicznego.

- Zespoły pompowe

Przepompownie ścieków wykonywane są z jednym zespołem pompowym lub jako zestawy wielopompowe. W układach wielopompowych jedna pompa stanowi zawsze tzw. rezerwę czynną. W zależności od średnicy króćca tłocznego występują typy pomp: FZ1, FZ2, FZ3. W zależności od rodzaju pompowanych ścieków oraz parametrów pracy (Q-H) stosowane są następujące odmiany pomp:

 • z rozdrabniaczem typu FZR
 • o swobodnym przepływie / vortex / typu FZV
 • z wirnikiem kanałowym typu FZB

Pompy wyposażone w system rozdrabniający umożliwiają przetłaczanie ścieków w przewodach o mniejszych średnicach (min. DN 32). Pompy o swobodnym przepływie (vortex) zmniejszają ryzyko zapychania się pomp. Pompy z wirnikiem kanałowym stosowane są głównie do pompowania wód opadowych, ścieków przemysłowych nie zawierające elementów długo włóknistych.
- Zbiorniki

Przepompownie ścieków wykonywane są z czterech podstawowych typów zbiorników;

 • polietylen PE
 • polimerobeton
 • beton B 45
 • poliester zbrojony włóknem szklanym z wylewanym dnem polimerobetonowym

W zależności od wymagań projektanta powyższe zbiorniki wykonuje się w zakresie średnic od 600 do 2500 mm i wysokościach do 6000 mm. W górnej części zbiornika montowany jest właz umożliwiający zejście do przepompowni lub wyciągnięcie pomp oraz elementów wyposażenia hydraulicznego.
Typy włazów dobiera się w zależności gdzie zlokalizowana jest przepompownia: w ciągu czy poza ciągiem komunikacyjnym.
- Układ zabezpieczająco - sterujący UZS

Sterowanie pracą pomp dokonuje się za pomocą urządzeń zabezpieczająco-sterujących UZS.4, UZS.7, UZS.8. Stosowane są pływakowe sygnalizatory poziomu lub hydrostatyczne i ultradźwiękowe systemy kontroli poziomów. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS w wykonaniach zewnętrznych przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otoczenia -30°C do +40°C, przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20°C, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS zbudowane są z elementów automatyki elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS przystosowane są do zawieszania na ścianie budynku lub bezpośrednio na zbiorniku przepompowni lub jego okolicy. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Wszystkie urządzenia posiadają w wykonaniu standardowym akustyczno-optyczną sygnalizację stanów alarmowych. Oferowane systemy monitoringu GSM przewidziane są do monitorowania pracy przepompowni ścieków pracujących w obszarze działania telefonii komórkowej GSM.
- Układ hydrauliczny

Wewnętrzny układ hydrauliczny standardowo składa się z :

 • stopy sprzęgające z prowadnicami lub bez prowadnic tzw. sprzęg górny
 • pionowych rurociągów tłocznych
 • zaworów zwrotnych systemu " SZUSTER "
 • zaworów odcinających
 • kolektora tzw. " portki " / przepompownia dwu pompowa /
 • przyłącza do płukania instalacji

Rurociągi, kolektor, kołnierze oraz elementy złączne wykonywane są ze stali kwasoodpornej. Stopy sprzęgające i zawory wykonywane są z żeliwa zabezpieczone korozyjnie farbami proszkowymi. Ponadto przepompownie wyposażone są w:

 • drabinkę złazową
 • pomost roboczy / dla zbiorników pow. 5000 mm wysokości /
 • łańcuchy do opuszczania i wyciągania pomp
 • łańcuch do mocowania sygnalizatorów poziomu
 • system wentylacji grawitacyjnej

Powyższe elementy wykonane są ze stali kwasoodpornej / wentylacja PVC /.

Zalety

 • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne,
 • kompletne wyposażenie przepompowni,
 • gwarancja wieloletniej, niezawodnej pracy,
 • łatwość i szybkość wbudowania przepompowni w każdych warunkach gruntowo-wodnych, ograniczająca do minimum prace ziemne i montażowe,
 • zautomatyzowana, bezobsługowa praca urządzenia,
 • możliwość przepłukiwania rurociągów poprzez podłączenie przez złączkę "strażacką",
 • zastosowanie energooszczędnych silników dostępnych również w wersji przeciwwybuchowej,
 • niskie koszty zakupu i eksploatacji,
 • stały nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa techniczna,
 • łatwy dostęp do części zamiennych,
 • realizacja indywidualnych wymagań i dostosowanie wyrobu do wymogów klienta,
 • niskie koszty zakupu oprzyrządowania dodatkowego,
 • wysoka sprawność i długotrwała żywotność w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych,
 • średnica i kąt króćca napływowego dostosowane do wymogów klienta,
 • powiadamianie GSM.