HYDRO-VACUUM - Zdalny monitoring układów pompowych

Jesteś tutaj

Rozwój technologii internetowych w dzisiejszych czasach spowodował, że gdziekolwiek się znajdujemy mamy możliwość znaleźć się w wirtualnej rzeczywistości. Ogólna dostępność sieci Internet sprawia, że potrafimy wykorzystać jej właściwości w różnych dziedzinach naszego życia – między innymi w przemyśle systemów pompowych.
Monitoring systemów pompowych firmy Hydro – Vacuum S. A. wykorzystuje potencjał technologii internetowych. Jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom produkt dzięki, któremu mają pełną kontrolę nad własnym systemem pompowym typu: tłocznie, przepompownie bez odchodzenia od biurka.
Ogólna zasada działania systemu monitoringu firmy Hydro – Vacuum S. A. wykorzystuje technologię GSM/GPRS. Szafa sterownicza przepompowni lub tłoczni wyposażana jest w odpowiedni moduł telemetryczny. Urządzenie to może być zarazem sterownikiem, urządzeniem SMS oraz modułem GPRS. Wszystkie istotne informacje na temat stanu obiektu doprowadzane są do modułu telemetrycznego. Następnie dane przesyłane są za pomocą Internetu (GPRS) do urządzenia odbiorczego, które zamontowane jest przy komputerze pełniącego funkcję stacji dyspozytorskiej. Moduł odbiorczy po otrzymaniu paczki danych zapisuje je poprzez specjalistyczne narzędzia komunikacyjne do bazy danych jaka jest stworzona na komputerze użytkownika. Na podstawie danych w bazie aplikacja wizualizacyjna graficznie przedstawia na monitorze aktualny stan obiektu w terenie, dzięki temu klient nie musi dokonywać fizycznie oględzin stanu przepompowni lub tłoczni.

Działanie systemu monitoringu firmy Hydro – Vacuum S. A. można podzielić na dwie części. Pierwsza część to wizualizowanie stanu obiektu w terenie, na komputerze użytkownika. Druga część to możliwość zdalnego zaingerowania w obiekt z poziomu wizualizacji działającej na komputerze użytkownika. Zdalne sterowanie obiektem odbywa w odwrotnej kolejności jak zbieranie danych wraz ze zmianą kierunku przesyłu danych.

Gromadzenie danych w systemie monitorowania dobywa się w sposób czasowo – zdarzeniowy. Oznacza to, że jeśli w przeciągu ustalonego czasu stan obiektu nie ulegnie zamianie – nie nastąpi żadne zdarzenie to urządzenie odbiorcze wyśle zapytanie do obiektu po to aby potwierdził swój obecny stan. Taki sposób komunikacji umożliwia wczesne wykrycie przypadku braku łączności modułu odbiorczego z oddalonymi obiektami.
System monitoringu firmy Hydro – Vacuum S.A. oprócz zdalnego sterowania i monitorowania obiektami zapewnia również rozbudowaną analizę graficzną pracy danego obiektu. Na podstawie wykresów czasu rzeczywistego możemy przeanalizować sposób załączania pomp, napływ medium w zbiorniku, czasy pracy pomp, liczbę załączeń danej pompy. Pozwala to wstępnie określić jak eksploatowane są pompy w danym systemie pompowym oraz jak bardzo dynamiczny jest układ w rzeczywistości.