FLUSSCONTROL-FLUSSCONTROL BASIC

Jesteś tutaj

FLUSSCONTROL-FLUSSCONTROL BASIC

STEROWANIE ELEKTRONICZNE I URZĄDZENIA OCHRONNE DLA ELEKTRYCZNYCH POMP
JEDNOFAZOWYCH

System FLUSSCONTROL kontroluje rozruch i zatrzymywanie pompy. Jeśli pobór wody jest przerwany to system elektroniczny zatrzymuje pracę pompy dla jej ochrony przed pracą na sucho. Po ustaniu przyczyn zatrzymania wystarczy nacisnąć czerwony przycisk Restart dla przełączenia do trybu normalnej pracy. W przypadku tymczasowego przerwania zasilania elektrycznego urządzenie automatycznie zostanie załączone, kiedy zasilanie zostanie ponownie podane.