FF 4 - Łączniki ciśnienia i do systemów ppoż z dopuszczeniem VdS

Jesteś tutaj

FF 4 - Łączniki ciśnienia i do systemów ppoż z dopuszczeniem VdS

Łączniki ciśnienia sa stosowane w instalacjach pomp zwiększających ciśnienie.

Łączniki ciśnienia FF 4 z dopuszczeniem VdS, są stosowane w systemach ppoż. Stałych Urządzeniach Gaśniczych (SUG) do załączania
i wyłączania pompy w zależności od ustawionej wartości ciśnienia zał./wył.

Zastosowania

Łącznik ciśnieniowy z gumowym wejściem kablowym i dopuszczeniem VdS jest stosowany w systemach ppoż. z pompami NKF
z silnikami elektrycznym i Diesel, zgodnych ze standardami VdS.

Opis działania:

Łączniki ciśnienia są stosowane w celu uruchamiania i wyłączania pompy
w ustawionym zakresie ciśnień załączania i wyłączania. Mogą być one montowane po stronie ssawnej lub tłocznej.
W przypadku pracy pompy z ciśnieniem wstępnym, łącznik ciśnienia jeśli jest zamontowany po stronie ssawnej, może służyć jako zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Typoszereg:

FF 4-4:   0,22 - 4 bar
FF 4-8:   0,50 - 8 bar
FF 4-16: 1,0 - 16 bar
FF 4-32: 2,0 - 32 bar

Cechy i zalety:

  • Ciśnienie nominalne:
PN10, PN16
  • Temperatura cieczy:
do 70 0C
  • Temperatura otoczenia:
-20 0C do +700C
  • Stopień ochrony:
IP54
  • Błąd powtarzalności maksymalnej:
< 2% wartości maks.
  • Materiał membrany:
Perbunan
  • Przyłącze ciśnieniowe:
G ½” gwint wewnętrzny
  • Numer dopuszczenia VdS:
G4882028 (FF 4-10 VdS)
G4882029 (FF 4-16 VdS)
   

 

Dokumentacja