EBARA - 1 GP PRESSCOMFORT JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX-COMPACT

Jesteś tutaj

JES-JE-CD-JESX-JEX-CDX-COMPACT
Kompletny zestaw wyposażony w pompę j.w., sterownik
elektroniczny zawierający dodatkowo zabezpieczenie
od suchobiegu, manometr oraz kabel zasilający 1,5 mb
z wtyczką.