BIAŁOGON - Przepompownia typ PP wariant II

Jesteś tutaj

Zbiornikowe przepompownie ścieków to kompletny obiekt dostarczony na plac budowy. Przeznaczone są do pompowania w systemach kanalizacji ciśnieniowej, grawitacyjnej, ścieków sanitarnych, komunalnych, wód opadowych i drenażowych.

W skład kompletu wchodzą:

- zbiorniki przepompownie

- pompy zatapialne

- elementy rurociągów wewnątrz pompowni

- armatura zaporowa i odcinająca

- wyposażenie wewnątrz pompowni

- zestaw zasilająco-sterujący

Zbiorniki.

Oferowane są o następujących wielkościach średnic: 1200, 1500, 1800, 2000 i 2500 mm i wysokości od 1600 do 5200 mm - do budowy przepompowni z dwiema pompami. Wykonania materiałowe: zbiorniki betonowe z betonu klasy B45 oraz zbiorniki politylenowe. Zbiorniki o średnicach od 800 do 1100 polecane są dla małych, przydomowych przepompowni, wyposażonych w jedną pompę zatapialną. Zastosowanie zbiorników z innych niż wymienione materiałów lub o innuch kształtach jest możliwe w drodze indywidualnych zleceń.

Pompy zatapialne.

Pola pracy pomp zatapialnych oferowanych do zastosowania w przepompowniach.

Kadłuby pomp i wirników wykonane są z żeliwa szarego. Pompy malowane są farbami epoksydowymi. Do uszczelnienia wału zastosowano dwa uszczelnienia mechaniczne o niezależnym kierunku obrotów, rozdzielone komrą olejową. Wszystkie pompy na żądanie mogą być wyposażone w układ sygnalizujący przecieki wody do komory olejowej. Rodzaje pomp zatapialnych i zalecane obszary zastosowań przedstawia tabela poniżej. Pompy do stałej instalacji wyposażone są w stopę sprzęgającą i kabel zasilający o długości 10 m.

Karta identyfikacyjna przepompowni

Karta katalogowa przepompowni