BIAŁOGON - Przepompownia typ PP wariant I

Jesteś tutaj

Zbiornikowe przepompownie ścieków to kompletny obiekt dostarczony na plac budowy. Przeznaczone są do pompowania w systemach kanalizacji ciśnieniowej, grawitacyjnej, ścieków sanitarnych, komunalnych, wód opadowych i drenażowych.

W skład kompletu wchodzą:

- zbiorniki przepompownie

- pompy zatapialne

- elementy rurociągów wewnątrz pompowni

- armatura zaporowa i odcinająca

- wyposażenie wewnątrz pompowni

- zestaw zasilająco-sterujący

Zbiorniki.

Oferowane są o następujących wielkościach średnic: 1200, 1500, 1800, 2000 i 2500 mm i wysokości od 1600 do 5200 mm - do budowy przepompowni z dwiema pompami. Wykonania materiałowe: zbiorniki betonowe z betonu klasy B45 oraz zbiorniki politylenowe. Zbiorniki o średnicach od 800 do 1100 polecane są dla małych, przydomowych przepompowni, wyposażonych w jedną pompę zatapialną. Zastosowanie zbiorników z innych niż wymienione materiałów lub o innych kształtach jest możliwe w drodze indywidualnych zleceń.

Pompy zatapialne.

Pola pracy pomp zatapialnych oferowanych do zastosowania w przepompowniach.

Kadłuby pomp i wirników wykonane są z żeliwa szarego. Pompy malowane są farbami epoksydowymi. Do uszczelnienia wału zastosowano dwa uszczelnienia mechaniczne o niezależnym kierunku obrotów, rozdzielone komorą olejową. Wszystkie pompy na żądanie mogą być wyposażone w układ sygnalizujący przecieki wody do komory olejowej. Rodzaje pomp zatapialnych i zalecane obszary zastosowań przedstawia tabela poniżej. Pompy do stałej instalacji wyposażone są w stopę sprzęgającą i kabel zasilający o długości 10 m.

Pola pracy pomp zatapialnych.

Elementy rurociągów wewnątrz przepompowni.

Wszystkie elementy rurociągów wykonane są ze stali węglowej (np. St3S) cynkowanej ogniowo. Kołnierze, kolana wykonane są na ciśnienie 1 MPa, również cynkowane ogniowo. W ramach indywidualnych zleceń możliwe są inne wykonania materiałowe. Elementy złączne wykonane są ze stali nierdzewnej.

Armatura zaporowo - odcinająca.

Zastosowana armatura wykonywana jest na ciśnienie 1 MPa. Zasuwy miękko doszczelnione, lub zawory kulowe z napędem wykonywane z żeliwa, malowane farbami epoksydowymi. Zawory zwrotne kulowe wykonane również z żeliwa i malowane farbami epoksydowymi. Elementy złączne wykonywane ze stali nierdzewnej.

Wyposażenie wewnątrz pompowni.

Elementy wyposażenia: podesty, drabiny, uchwyty pływaków wykonane są ze staki węglowej (np. St3S) cynkowanej ogniowo. Elementy złączne wykonywane są ze stali nierdzewnej. Elementy używane do budowy wentylacji wykonywane są z tworzywa sztucznego (PE) lub PCV.

Zestaw zasilająco - sterujący.

Zestaw zasilająco - sterujący zabudowany jest w oddzielnej szafie montowanej na zewnątrz przepompowni. Szafa posiada zabezpieczenie antywłamaniowe, wewnątrz montowana jest skrzynka główna o stopniu ochrony IP 67. Zestaw pozwala na realizację następujących funkcji:

- sterowanie automatyczne pomp w zakresie poziomu cieczy min. i max., z przemienną pracą pomp dla układu dwupompowego;

- sterownie ręczne (lokalne) pracą pomp.

Zabezpiecza przed przeciążeniem, asymetrią zasilania, zanikiem faz, skutkami zwarcia. Wyposażony jest w miernik czasu pracy każdej pompy i gniazda 220V i 380V.

Dodatkowo może być zamontowany:

- układ łagodnego startu i hamowania pomp;

- system monitoringu z centralną sterownią.

Dobór pompowni.

Dobór wielkości przepompowni dokonywany jest na podstawie danych uzyskanych od klienta. W celu ułatwienia precyzowania wymagań wykorzystywana jest "Karta doboru przepompowni". Określone tak wymagania stanowią podstawę do wstępnego doboru typu i wielkości. Dalsze prace nad projektem prowadzone są w drodze bezpośrednich kontaktów z klientem.

Karta identyfikacyjna przepompowni

Karta katalogowa przepompowni