AP, APB, Unilift AP

Jesteś tutaj

Unilift AP i Unilift AP Basic to zatapialne pompy drenażowe przeznaczone do montażu zarówno tymczasowego/przenośnego, jak
i stałego, wolno stojącego. Te jednostopniowe pompy wykonane są głównie ze stali nierdzewnej. Wszystkie typy dostępne są w wersjach albo z zasilaniem jednofazowym albo trójfazowym, o częstotliwości 50 lub 60 Hz.

Liczba w oznaczeniu typu, np. AP12, wskazuje wielkość cząstek kulistych, jakie mogą przepłynąć przez pompę.

Wszystkie pompy Unilift AP i AP Basic wyposażone są we wtyczkę do podłączenia do sieci zasilającej.

Unilift AP jest pompą jednostopniową albo z wirnikiem półotwartym (AP12) albo z wirnikiem Vortex (AP35 i AP50). Wszystkie pompy Unilift AP wyposażone są w płaszcz ze stali nierdzewnej do chłodzenia podczas pracy. Dolna część z otworami zapobiega zasysaniu przez pompę cząstek większych niż te, na które pompa została zaprojektowana. Część z otworami jest zaciśnięta na korpusie pompy. Wszystkie pompy Unilift AP mogą być dostarczane razem z łącznikiem pływakowym lub bez niego, do pracy automatycznej lub ręcznej. Pompy z literą ”A” w oznaczeniu typu wyposażone są w łącznik pływakowy. Wersje 3-fazowe mają dodatkową skrzynkę rozruchową podłączoną do łącznika pływakowego. Wylot jest umieszczony u góry pompy, a jest to króciec z gwintem prostym wewn. Rp 1 1/2 lub Rp 2.

Opcjonalnie na wylocie może być zamontowany klapowy zawór zwrotny zapobiegający przepływowi zwrotnemu.

Pompy Unilift AP Basic są pompami jednostopniowymi (AP35B, AP50B) z wirnikiem Vortex. Wszystkie pompy Unilift AP Basic wykonane są ze stali nierdzewnej, z kompozytową płytą podstawy. Typoszereg Unilift AP Basic przeznaczony jest do pracy w zatopieniu, jako pompy wolnostojące na płycie podstawy albo zamontowane z wykorzystaniem autozłącza. Wlot pompy został tak skonstruowany, aby zapobiegać wpłynięciu zbyt dużych cząstek do pompy. Płyta podstawy jest przypięta za pomocą czterech zatrzasków ukrytych pod kompozytowym pierścieniem na górze korpusu pompy. Pierścień zapobiega osiadaniu zanieczyszczeń na zatrzaskach. Wszystkie pompy Unilift AP Basic mogą być dostarczane razem z łącznikiem pływakowym lub bez niego, do pracy automatycznej lub ręcznej. Pompy z literą ”A” w oznaczeniu typu wyposażone są w łącznik pływakowy. Wylot jest umieszczony z boku pompy, a jest to króciec z gwintem zewn. stożk. R 2.

Zastosowania

 • Woda, również deszczowa, w ogrodnictwie
 • Woda pochodząca z rzek i jezior
 • Woda deszczowa, drenażowa oraz powodziowa
 • Woda do napełniania/opróżniania pojemników, stawów, zbiorników, itp.
 • Woda brudna z natrysków, pralek i zlewów poniżej poziomu kanału ściekowego
 • Woda basenowa
 • Woda drenażowa z rowów
 • Woda gruntowa (obniżanie poziomu)
 • Brudna woda odpływowa z przydomowych szamb i osadników
 • Ciecze zawierające włókna z przemysłu lekkiego, pralni, itp.
 • Woda odpływowa z wiaduktów, przejść podziemnych, itp.
 • Woda drenażowa garażowych instalacji tryskaczowych

Cechy i zalety

Unilift AP nadaje się do montażu na stałe lub jako przenośna pompa wolno stojąca. Większość komponentów wykonana jest ze stali nierdzewnej. Kabel dołączony za pomocą wtyku. Dostępne zarówno w wersjach automatycznych, jak i ręcznych. Wersje jednofazowe mają wbudowany wyłącznik termiczny.

 

Dokumentacja